Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Kvantifiera och förutsäga effekterna av förändringar i AUTOSARs meta-modell och utnyttja dem i bilprojekt

Diarienummer
Koordinator Volvo Personvagnar Aktiebolag - Avd 94142
Bidrag från Vinnova 5 200 000 kronor
Projektets löptid september 2013 - november 2018
Status Avslutat
Utlysning Elektronik, mjukvara och kommunikation - FFI
Slutrapport 2013-02630eng.pdf(pdf, 575 kB) (In English)

Viktiga resultat som projektet gav

Huvudsyftet med detta projekt var att underlätta förvaltningen av arkitektoniska uppdateringar i utvecklingen av automations-programvarusystem baserat på AUTOSAR-standarden. Vi uppnådde detta mål genom att utveckla metoder och verktyg för automatiserad utvärdering av effekten att använda nya AUTOSAR-funktioner på utvecklingsprojekt för att hjälpa systemdesigners i deras planering. Bedömningen baseras på mätningar av utvecklingen för domänspecifika metamodeller, arkitektoniska modeller och systemdesignkrav relaterade till relevanta AUTOSAR-funktioner.

Långsiktiga effekter som förväntas

Vi utvecklade tre nya metoder och mjukvaruverktyg för automatiserad konsekvensbedömning. Den första metoden och verktyget (QTool) visar komplexitetsökningen i de arkitektoniska modellerna efter introducering av nya AUTOSAR-funktioner i systemet. Den andra metoden (MeFIA) och verktyget (ARCA) bedömer effekten att använda dessa AUTOSAR-funktioner i systemet på modelleringsverktygen som används i utvecklingsprocessen. Slutligen identifierar den tredje metoden och verktyget (SREA) en delmängd AUTOSAR-krav som påverkas av introducering av de nya funktionerna.

Upplägg och genomförande

Vi visade i praktiken att våra metoder och verktyg möjliggör snabbare användning av nya AUTOSAR-funktioner i utvecklingsprojekten. Mer konkret visade vi att kvantitativ analys av utvecklingen av domänspecifika metamodeller, arkitektoniska modeller och systemdesignkrav relaterade till nya arkitektoniska särdrag kan vara en värdefull indikator på vilka funktioner som ska användas i systemet och hur dessa påverkar projekten. Denna kunskap kan underlätta andra industrier att utveckla komplexa mjukvarusystem för att hantera arkitektoniska uppdateringar i utvecklingen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2013-02630

Statistik för sidan