Kvantifiera och förutsäga effekterna av förändringar i AUTOSARs meta-modell och utnyttja dem i bilprojekt

Diarienummer 2013-02630
Koordinator Volvo Personvagnar Aktiebolag - Avd 94142
Bidrag från Vinnova 5 200 000 kronor
Projektets löptid september 2013 - november 2018
Status Pågående
Utlysning Elektronik, mjukvara och kommunikation - FFI
Ansökningsomgång 2013-01492-en

Syfte och mål

Detta projekt behandlar hur man på ett effektivt sätt hanterar förändringar i AUTOSAR-standarden samtidigt som man implementerar standarden i bilprojekt. Det kortsiktiga målet för detta projekt är att utveckla metoder och verktyg som automatiskt analyserar hur förändringar i standarden påverkar kostnaden för AUTOSAR-anpassningen. Det långsiktiga målet är att stödja snabbare och billigare utvecklingscykler inom ett bilprojekt, genom ökad återanvändning och effektiv utveckling av AUTOSAR-standarden.

Förväntade effekter och resultat

Inom detta projekt förväntar vi oss att förbättra totalkvaliteten på det elektriska systemet, sänka kostnaderna för att anpassa sig till AUTOSAR-standarden och korta tiden för att implementera nya AUTOSAR-koncept.

Planerat upplägg och genomförande

Utveckla metoder och verktyg som förutsäger effekterna av förändringar i AUTOSARs metamodell med avseende på kostnad, omarbetning och säkerhet, automatiskt kontrollerar att förändringar i AUTOSARs metamodell är konsistenta med existerande krav på bilen och förslå lösningar på AUTOSARs meta-modell baserad på resultaten från bilprojekten.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.