Kvalitetssäkring och egenkontroll som en service

Diarienummer 2018-04484
Koordinator INCOORD INSTALLATIONSCOORDINATOR AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - maj 2019
Status Pågående
Utlysning Bygginnovationen 2011-2018
Ansökningsomgång Bygginnovationen 2016-2018

Externa länkar

Information om projektet kommer att samlas under denna hemsida och uppdateras kontinuerligt.