Quality assurance and self-monitoring as a service

Reference number 2018-04484
Coordinator INCOORD INSTALLATIONSCOORDINATOR AKTIEBOLAG
Funding from Vinnova SEK 100 000
Project duration November 2018 - May 2019
Status Ongoing
Venture Bygginnovationen 2011-2018
Call Bygginnovationen 2016-2018

External links

Information om projektet kommer att samlas under denna hemsida och uppdateras kontinuerligt.