Kvalitetssäkring av återvunna material

Diarienummer
Koordinator RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB - SP Energi och Bioekonomi, Borås
Bidrag från Vinnova 9 733 kronor
Projektets löptid mars 2016 - januari 2017
Status Avslutat
Utlysning Individrörlighet för innovation och samhällsnytta

Syfte och mål

Syfte med detta projekt var för SP Sveriges tekniska forskningsinstitut och Stena Metall att sätta grund för området kvalitetssäkring av återvunna material och bidra till att uppnå vision om cirkulär ekonomi. Projektet skulle öka kompetens hos en forskare genom ökad insyn i återvinningsverksamhet och förståelse av problematik kring återvinning, samt utöka hennes nätverk med personer verksamma i återvinningsbranschen.

Resultat och förväntade effekter

Långsiktiga effekter väntas vara flera gemensamma FoI-projekt och ökat förståelse mellan institutsforskning och näringsliv.

Upplägg och genomförande

Dessvärre, blev projektledare sjuk i början på projektperioden och projektet kunde inte jämföras som planerat. Kontakterna med Stena Metall är etablerade och forskaren har skapat dialog med några nyckelpersoner på företaget.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2015-06562

Statistik för sidan