Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Kvalitetssäkrad och tillgänglig rehabilitering genom internet (internetbaserad rehabilitering, IR)

Diarienummer
Koordinator Danderyds sjukhus AB - Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid juni 2015 - januari 2016
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Under initieringsfasen har målsättningen varit att etablera en projektorganisation, identifiera och knyta till projektet relevanta aktörer och kompetenser, kartlägga målgruppens behov, identifiera funktionaliteter och träningsapplikationer, utarbetat arbetsplan för projektet för samverkan samt utarbeta utkast till avtal. Samtliga dessa målsättningar har uppfyllts under initieringsperioden.

Långsiktiga effekter som förväntas

En projektorganisation och grupp aktörer som täcker projektets framtida kompetensbehov har etableras och samarbetsformer grundlagts. Lämpliga patientgrupper har identifierats (kognitiv svikt och långvarig smärta). Relevant behandlingsinnehåll har identifierats. Innehållet har utvecklats och validerats med fokusgrupper (rehabiliteringspersonal och patientgrupper). Samarbete har påbörjats kring utveckling av vidmakthållande applikation. Vi har utarbetat arbetsplan samt utarbeta utkast till avtal mellan samverkande partners.

Upplägg och genomförande

Projektgruppen har haft planeringsmöten och har gjort studiebesök, medarbetarna från Centrum för hälsoinformatik och Internetpsykiatrin har samverkat för att få ökad kunskap. Halvdagsseminarium för rehabiliteringspersonal där projektet presenterades och information samlades in kring synpunkter för att optimera implementering av projektet. Arbete för att ta in offerter för tillverkning av en applikation har börjats genom möten med representanter från näringslivet. Omvärldsbevakning av internetbaserad rehabilitering har genomförts.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2015-00312

Statistik för sidan