Kvalitetsmässan 2015

Diarienummer 2014-05777
Koordinator Kvalitetsmässan AB
Bidrag från Vinnova 550 000 kronor
Projektets löptid oktober 2014 - december 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet att uppmärksamma innovativa verksamheter samt sprida erfarenheterna till andra verksamheter i Sverige uppnåddes både på Kvalitetsmässan med många besökare samt med den uppmärksamhet som vinnare av de olika utmärkelserna har fått i media. Vinnarna av respektive utmärkelse brukar bjuda in till studiebesök och seminarier samt bli inbjudna till andra konferenser för att sprida sina erfarenheter. Vi har all anledning att förutsätta att det blir så även denna gång.

Resultat och förväntade effekter

Det stora antalet besökare som deltog i ett stort antal möten bidrog till en omfattande spridning av innovationer och nytänkande. 3 av 4 deltagare ansåg att de fick med sig ny kunskap och nya idéer hem som är av nytta i utvecklingen den egna verksamheten. I Sveriges IT-kommun och Sveriges Modernaste Myndighet dubblades antalet sökande. En öppen hearing för Sveriges Modernaste Myndighet bidrog till erfarenhetsutbyte inte bara mellan nominerade myndigheter utan för alla som kunde närvara på hearingen. Dessutom streamades hearingen live vilket lockade ytterligare ca 100 åhörare.

Upplägg och genomförande

VINNOVA har deltagit i både nominerings- och juryarbetet i utmärkelserna Sveriges Modernaste Myndighet, Sveriges IT-kommun och SveaPriset, samt arrangerat två seminarier i konferensprogrammet. Ett förändrat upplägg i utmärkelsen Sveriges Modernaste Myndighet ledde till en bättre återkoppling för alla anmälda myndigheter i form av en återföringsrapport som kan vara till hjälp i det fortsatta utvecklingsarbetet.

Externa länkar

Europas största konferens och fackmässa om verksamhets- och samhällsutveckling.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.