Kvalitetskontroll av markstabilisering genom seismisk mätning med optisk fiber

Diarienummer 2018-00641
Koordinator Lunds universitet - Teknisk geologi
Bidrag från Vinnova 1 030 115 kronor
Projektets löptid april 2018 - juni 2019
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet InfraSweden2030
Ansökningsomgång Lösningar för en resurseffektiv och hållbar transportinfrastruktur