Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Kvalificering och professionalisering av Innovationsledare

Diarienummer
Koordinator Research Institutes of Sweden - SP Certifiering, Borås
Bidrag från Vinnova 1 033 161 kronor
Projektets löptid december 2016 - december 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets syfte har varit att sätta krav på kompetens för professionen Innovationsledare. Kraven har sedan varit underlag för att uppnå målet med personcertifierade Innovationsledare och en metod för denna kvalificering. Syfte och mål har uppnåtts.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har uppnått sitt resultat och erhållit både förväntade effekter och ny kunskap. Kunskap från projektet har spridits på många olika sätt och har redan skapat en efterfrågan efter professionen Innovationsledare. Vi har också sett att tänkt metod i projektet fungerar. Förbättringar behövs i frågebank för skriftlig tentamen och att de som vill certifiera sig använder egna upplevda case. För ytterligare utveckling behövs en handbok för innovationsledning och test av vad som ger nytta i ISO 50501.

Upplägg och genomförande

Projektet har skett i 10 steg, där varje del har utförts enligt antagen projektplan. De kan sammanfattas i professionaliserings-scope, utbildning, kvalificering, professionalisering/certifiering. Ett brett underlag fanns från projekt runt utbildning, arbetslivserfarenhet, rollbeskrivningar samt innovationsprocess. Samtliga delar var viktiga för projektets positiva resultat, dvs att ny kunskap sprids och att det nu är tydligt vad som ingår i professionen Innovationsledare samt hur det ska kunna verifieras.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-04526

Statistik för sidan