Kursutveckling - Att vara innovatör och entreprenör inom medicinsk teknik

Diarienummer 2016-03874
Koordinator Norrlands Universitetssjukhus - CMTS, MT-FoU
Bidrag från Vinnova 791 147 kronor
Projektets löptid januari 2016 - december 2016
Status Pågående

Syfte och mål

Målet var att ta fram en medicinteknisk innovationskurs framförallt riktad till yrkesverksamma (sjukvårdspersonal, forskare, utvecklare inom området medicin/medicinsk teknik). Totalt 15 erfarna yrkesverksamma experter (kliniker, entreprenörer, affärscoacher, industridesigner, m.fl) bjöds in för att hålla inspirationsföreläsningar och workshops under totalt 4 dagar. Ett delmål var också att förbereda för en framtida distanskurs. Därför skapades också en webbportal för kursdeltagarna där såväl instuderingsmaterial som inspelade föreläsningar lades upp.

Resultat och förväntade effekter

Kursdeltagarna uttalade att de var mycket nöjda med kursen. De tyckte framförallt att nätverkandet och de kontakter som skapades under kursen kändes mycket värdefulla. Kursmomenten (de enskilda föreläsningarna) fick i snitt betyget 4,1 av 5,0. Måluppfyllandet (hur väl kursen uppfyllde de förväntade studieresultaten) fick i snitt betyget 3,7 av 5. Frågan ´Uppfyllde kursen dina förväntningar´ fick medelbetyget 4,6 av 5.

Upplägg och genomförande

En lokal projektgrupp (nod CMTF) planerade, arrangerade och genomförde kursen. Kursplan verkades fram tillsammans med utbildningsgruppen för Gränsöverskridande utbildning. Utbildningsgruppen bestod av representanter från samtliga noder samt industrin. Lärare bjöds in att föreläsa/leda workshops i enlighet med de mål som fastställts i kursplanen. Kursdeltagare bjöds in via de medverkande nodernas olika nätverk. En webbportal skapade för kommunikation med kursdeltagare samt för upplägg av instuderingsmaterial som inspelade föreläsningar.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.