Kurs Produktionsinnovation 2.0

Diarienummer 2018-04671
Koordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Bidrag från Vinnova 600 000 kronor
Projektets löptid oktober 2018 - april 2020
Status Pågående

Syfte och mål

Syftet med projektet är att vidareutveckla resultaten från doktorandkursen P01 Produktionsinnovation 2014-16 till två nya kursomgångar 2018-20 som ska vara öppna och relevanta både för industri och akademi, samt integrera resultaten i programmet Produktion2030, genom de pågående FoI- och testbäddsprojekten och andra aktiviteter.

Förväntade effekter och resultat

Insatsen ska primärt kommunicera de värden som idag skapas i best practice-företag i industrin, samt utmana och inspirera till arbetssätt och mötesplatser där teknikområden från mjukvaruutveckling kan korsbefruktas med traditionell verkstadsindustri, på bred front. Den sedan tidigare utvecklade och etablerade doktorandkursen P01 Produktionsinnovation (genomförd två omgångar) i Produktion2030 skulle utgöra basen för insatsen.

Planerat upplägg och genomförande

Aktiviteter: 1. Förbereda och genomföra workshop ”Produktionsinnovation”. 2. Paketera kursen för industrideltagare, samt planera genomförande av kursen så att innehåll och form anpassas till både företags- och akademideltagare. 3. Studiebesök på företag, fokus digitalisering (t ex machine learning, AI, AM), såväl teknisk innovation som organisatoriskt innovativa arbetssätt. 4. Förmedla resultat till programledningen för Produktion2030. 5. Vidareutveckla, implementera och tillämpa ”production innovation assessment” i Produktion2030-projekt 2018/2019.

Externa länkar

Doktorandkurs Produktionsinnovation

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.