Kunskapsspridning om öppna data och fria licenser

Diarienummer 2014-04461
Koordinator WIKIMEDIA SVERIGE
Bidrag från Vinnova 155 488 kronor
Projektets löptid oktober 2014 - augusti 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets syfte var att öka kunskapen om öppna data och fria licenser hos akademi, näringsliv samt ABM-sektorn genom bättre instruktionsmaterial samt målgruppsriktade evenemang. Vi bedömer att syftet har uppnåtts då samtliga mål har uppnåtts med råge. Vi har nått väldigt många personer med kontroll över värdefull data som är positiva samt knutit nya samarbeten vilket kommer att möjliggöra fortsatt kunskapsspridning.

Resultat och förväntade effekter

Omfattande material har satts samman om öppna data och fria licenser. 10 evenemang genomfördes riktade mot akademi, näringsliv samt ABM-sektorn hölls där 479 deltagare fick info. Samtal med minst 36 olika organisationer. Därtill genomförde en workshop med 6 svenska myndigheter, med SMHI som värd, om hur de kan dela sin data. Vi räknar med att arbetet kommer att bära frukt de närmaste åren när olika org. kommit vidare i sitt interna arbete. Flera nya projekt utvecklas redan nu från dessa möten.

Upplägg och genomförande

Att skapa trycksaker och profilprodukter initialt var viktigt då de var efterfrågade och uppskattade vid eventen och flera deltagare tog med till kollegor och spridningen ökade därför. Wikidata upplevs nytt och spännande. Vi kunde därför delta med programpunkter i flera större event, och nådde en större publik än vad vi räknat med samt god geografisk spridning. Samarbetena ledde till lägre kostnader, bättre urval av material att arbeta med samt intressanta seminarier på eventen.

Externa länkar

I kategorin finns sidor för de olika evenemangen samt de trycksaker och videos vi skapat.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.