Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Kunskapsspridning om innovation och förnyelse inom hälso- och sjukvård

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Centre for Healthcare Improvement
Bidrag från Vinnova 593 000 kronor
Projektets löptid januari 2017 - december 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet har varit att stimulera och utveckla kunnandet kring det komplexa arbetet med innovation och förnyelse inom sjukvården och den kommunala omsorgen. Genom samarbete mellan innovatörer i verksamheten, intermediärer och forskare har vi gemensamt identifierat, beskrivit, paketerat och spridit användbar kunskap och metodik för innovationsarbete inom hälso- och sjukvård. Genom denna samverkan har vi identifierat relevanta kunskapsområden och skapat målgruppsanpassade beskrivningar som underlättar tillämpning och spridning.

Resultat och förväntade effekter

Genom projektets två praktiska hand-/guideböcker bidrar projektet till utökad kompetens och intern professionalism inom utveckling och innovation inom vården, samt kunskap och verktyg för intermediärerna i projektet för att ytterligare utveckla sin egen roll i innovations-/utvecklingssystemet. Handboken rörande implementering bidrar specifikt till att skapa bättre förutsättningar för snabbare och bredare implementering/absorption av innovationer.

Upplägg och genomförande

Genom samarbete mellan samtliga parter har områden identifierats som skulle ses prioriterade att ”paketera”. Inom projektet har vi tagit fram två praktiska hand-/guideböcker: 1) Spridningsmodell och implementeringsguide för praktiker 2) Förbättringskunskap inom vården Principer och verktyg. Dessa båda områden sågs som de mest prioriterade inom nätverket.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-04522

Statistik för sidan