Kunskapsbaserade ingenjörssystem i produktutvecklingsprocessen

Diarienummer
Koordinator Volvo Technology AB - M2.7
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2009 - maj 2011
Status Avslutat
Utlysning Elektronik, mjukvara och kommunikation - FFI