Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Kundanpassning av interaktiva 3D-planlösningar

Diarienummer
Koordinator Vyer Technologies AB
Bidrag från Vinnova 288 000 kronor
Projektets löptid mars 2017 - juli 2017
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Viktiga resultat som projektet gav

Detta projekt har fokuserat på att utveckla en hållbar affärsmodell utifrån Vyers (Vyer Technologies) tekniker för automatisk 3D-modellering och mobil 3D-rendering. Undersökningar som utförts i samband med projektet har resulterat i slutsatsen att tekniken skapar störst värde när den används för effektivisering av fastighetsförvaltning. Utifrån denna slutsats har Vyer kunnat vidareutveckla sin teknik till en specialiserad tjänst som tagits emot väl av kunder och stärkt produktens lönsamhet.

Långsiktiga effekter som förväntas

Detta projekt har resulterat i en helhetslösning som möjliggör tillgång till digitala 3D-modeller av byggnader i syftet att effektivisera fastighetsförvaltning. Det har gjort det enkelt att komma åt dessa 3D-modeller med tillhörande förvaltningsfunktioner från enkla och lättillgängliga mobila enheter. Det dessutom resulterat i ett gränssnitt som är byggt för aktörer utan professionell 3D-bakgrund vilket gör det möjligt för fler att komma åt resurser för att verkställa kostnadsbesparingar.

Upplägg och genomförande

Att produktutveckla iterativt i samråd med kunder var lyckat. Projektgruppen kunde på så sätt ta fram en produkt som stärkte kundvärde vilket möjliggjorde en hållbar affärsmodell. I och med nära kundkontakt fick projektgruppen ett tydligt underlag över vilken funktionalitet som tjänsten behövde kompletteras med för att skapa ett tydligt värde. Denna anpassning var mer omfattande än planerat vilket ökade utvecklingstiden. Situationen löstes genom att projektgruppen fick projektperioden förlängd.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 2 mars 2017

Diarienummer 2017-00693

Statistik för sidan