Kundanpassat och kostnadseffektivt husbyggande med industriella plattformar

Diarienummer 2012-04415
Koordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Bidrag från Vinnova 850 000 kronor
Projektets löptid december 2012 - mars 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet var att påbörja samarbetet från projektet ´LWE och Wingquist i skön förening - konkur-renskraftig produktion över gränserna´. Målen var att skapa försutsättningar för nya affärsmodeller för byggplattformar och en industriell handlingsplan mot en ökad kostnadseffektiv industriell bygg-produktion. Projektet skapade: 1) Gemensamma skrivelser till en strategisk agenda ´Industri-ella processer för bygg och förvaltning´ och till ett SIO program ´ Smart Built Environment´ och 2) En industriförankrad handlingsplan formulerad som ett 1:a utkast till en UDI ansökan.

Resultat och förväntade effekter

Handlingsplanen och det påbörjade samarbetet är goda resultat. Handlingsplanen ska leda till effekter på sikt med 1) ett starkt svenskt kunskapsområde för konkurrenskraftig byggprodukt-ion och 2) ökat branschövergripande företagsamarbete. Handlingsplanen och SIO-programmet ger goda försutsättningar för delen 1). Gällande delen 2) ser vi i dagsläget ingen utmaning för att bilindustriföretag´ jobbar samman med ´husindustriföretag´.

Upplägg och genomförande

Idén till projektet tillkom från Vinnovas interna kunskapsarbete från sina excellens-centers (WQL och LWE) och satsningen på konkurrenskraftig produktion. Genom att koppla ihop två oberoende industrigrenar och via ett katalyserade verktyg (detta projekt) söka akademisk samverkan har visat sig en effektiv metod för att få två annars helt skilda akademiska miljöer att samarbete. Genomförandet baserades därför på att successivt påbörja samarbetet genom workshops, seminarier, d.v.s. att samla in data och analysera metoder som kan användas i mer långtgående FoI senare.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.