Kugg

Diarienummer 2005-01996
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Institutionen Maskinkonstruktion
Bidrag från Vinnova 12 410 000 kronor
Projektets löptid mars 2005 - juni 2009
Status Avslutat

Externa länkar

http://www.kugg.itm.kth.se