Gear

Reference number
Coordinator Kungliga tekniska högskolan - Institutionen Maskinkonstruktion
Funding from Vinnova SEK 12 410 000
Project duration March 2005 - June 2009
Status Completed

External links

Last updated 25 November 2019

Reference number 2005-01996

Page statistics