Kryoprevention av oral mukosit

Diarienummer 2016-04171
Koordinator BrainCool AB (publ)
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2016 - november 2018
Status Avslutat
Utlysning Medtech4health: Klinisk verifiering av nya medicintekniska produkter
Ansökningsomgång Medtech4Health: Clinical verification of new medtech products - 2016

Syfte och mål

Det primära syftet med studien är att hos patienter med myelom eller lymfom som genomgår autolog SCT, utvärdera om Cooral jämfört med isbitar/krossad is alternativt isglass minskar: Grad av OM enligt ”oral mucositis assessment scale” OMAS-total.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet förväntas efter att samtliga 180 patienter är inkluderade

Upplägg och genomförande

Samtliga mätningar, förutom patientens subjektiva bedömning av kylningsmetod, kommer att börja registreras i samband med inskrivning och pågå fram till utskrivning eller till dag +28. Cytostatikainfusion startar i regel dagen efter inskrivning på avdelningen. Gradering av OM enligt OMAS och WHO görs tre gånger i veckan. Utvärdering av respektive kylningsmetod görs efter avslutad is/Cooral kylning i samband med cytostatikainfusion. Kroppstemperaturen registreras i munhålan eller örat i enlighet med klinikens rutiner.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.