Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Kryoprevention av oral mukosit

Diarienummer
Koordinator BrainCool AB (publ)
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2016 - november 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Det primära syftet med studien är att hos patienter med myelom eller lymfom som genomgår autolog SCT, utvärdera om Cooral jämfört med isbitar/krossad is alternativt isglass minskar: Grad av OM enligt ”oral mucositis assessment scale” OMAS-total.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet förväntas efter att samtliga 180 patienter är inkluderade

Upplägg och genomförande

Samtliga mätningar, förutom patientens subjektiva bedömning av kylningsmetod, kommer att börja registreras i samband med inskrivning och pågå fram till utskrivning eller till dag +28. Cytostatikainfusion startar i regel dagen efter inskrivning på avdelningen. Gradering av OM enligt OMAS och WHO görs tre gånger i veckan. Utvärdering av respektive kylningsmetod görs efter avslutad is/Cooral kylning i samband med cytostatikainfusion. Kroppstemperaturen registreras i munhålan eller örat i enlighet med klinikens rutiner.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-04171

Statistik för sidan