Kryoprevention av oral mukosit

Diarienummer 2016-04171
Koordinator BrainCool AB (publ)
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2016 - november 2018
Status Pågående
Utlysning Medtech4health: Klinisk verifiering av nya medicintekniska produkter
Ansökningsomgång Klinisk verifiering av nya medicintekniska produkter

Syfte och mål

Målsättningen är att införa en kylutrustning för optimerad kylning av munslemhinnan med hjälp av vatten som cirkulerar genom en intraoral apparatur i ett slutet system. På så sätt kan de oacceptabelt låga temperaturerna vid kylning med is undvikas och kylvattnet kommer inte i direkt kontakt med munslemhinnan. BrainCool har som mål att införa denna nya kylningsmetod som med framgång testats på friska frivilliga försökspersoner och nu ska utvärderas på cancerpatienter.

Förväntade effekter och resultat

Utvärderingen kommer primärt att fokuseras till att utvärdera huruvida Cooral jämfört med is minskar uppkomsten av oral mukosit (OM), tolereras bättre, reducerar antalet dagar med total parenteral nutrition (TPN), antalet sjukhusdagar, viktnedgång, användning av opioder och infektionsparametrar. Efter våra framgångsrika tester på frivilliga försökspersoner tror vi att dessa mål kommer uppnås.

Planerat upplägg och genomförande

För att optimera behandlingseffekten bör munslemhinnan vara nedkyld då infusionen med cytostatika påbörjas och nedkylningen bör fortsätta 30-60 minuter efter avslutad infusion beroende på halveringstiden för de cytostatika som användes. I dessa studier kommer patienter från Karolinska sjukhuset, Akademiska sjukhuset, samt universitetssjukhusen i Linköping och Örebro att inkluderas. Kontrollgruppen kommer att vara patienter som behandlas konventionellt med krossad is.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.