Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Kronisk kunskap

Diarienummer
Koordinator Karolinska Institutet - Centrum för Hälsoinformatik (HIC) LIME
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid april 2016 - december 2016
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Vi har under projektets steg 1 engagerat personer från flera olika patientgrupper samt vårdgivare och andra aktörer för att ta fram ett koncept för möjligheter till bättre hälsa. Konceptet har förtydligats och vi beskriver det numera som ett diagnosoberoende kompetenscentrum för spetspatienter. En spetspatient är en patient (eller närstående) som i kontakt med livsomvälvande sjukdom utvecklar strategier och metoder för att maximera ´må-bra-tiden´. Vi har genomfört en omvärldsbevakning samt samlat en stark konstellation av aktörer för ansökan till steg 2.

Långsiktiga effekter som förväntas

Vi vill skapa ett diagnosoberoende kompetenscenter för aktiva patienter. Kompetenscentret har som syfte att förbättra möjligheterna till egenvård och därmed bidra till att optimera resursanvändningen i hälso- och sjukvården. Om de patienter som vill vara mer aktiva i hanteringen av sin hälsa kan få verktyg för att vara det så kommer vården bättre kunna användas till de patienter som inte har samma möjligheter. Kompetenscentret ska bland annat kunna utfärda ´egenvårdskörkort´ och ge förutsättningar för att öka kontaktytorna mellan patienter (och närstående) och andra aktörer.

Upplägg och genomförande

Vi har arbetat med tjänstedesignsmetoder och på ett iterativt sätt utforskat våra tilltänkta användares behov. Projektparterna har genomfört ett flertal workshops och medverkat i möten där projektidén testats med användare och andra intressenter. Under projektets steg 1 har vi även gemensamt utvärderat och testat befintliga mätskalor och även ett segmenteringsverktyg som är under utveckling av SKL. Därigenom har vi kunnat konstatera att att lämpliga sätt att identifiera och kvantifiera potentiella spetspatienter saknas.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2016-00361

Statistik för sidan