Kravställning, ledning och uppföljning av utmaningsdriven forskning och utveckling

Diarienummer 2013-03480
Koordinator SICS SWEDISH ICT AB
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid september 2013 - januari 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets leveranser i form av en handfull workshops inom projektets tema för VINNOVA-anställda, programrådsmedlemmar och projektledare för UDI-projekt, har redan under projektets gång stimulerat utvecklande diskussioner och samtal om såväl kravställning, ledning och uppföljning av utmaningsdriven forskning och utveckling. Förhoppningen är att de leveranser i skriftlig form som projektet rapporterar ska fortsätta att bidra till dessa diskussioner och samtal.

Resultat och förväntade effekter

Utifrån det empiriska kunskapsunderlag som samlats in i samband med intervjuer och workshops med projektledare för UDI steg 2-projekt har projektet utformat och genomfört ett antal workshops med VINNOVA-anställda, programrådsmedlemmar och projektledare för UDI-projekt. Syftet har varit att stimulera utvecklande diskussioner och samtal inom projektets tema. Utifrån dessa har vissa resultat kodats i korta skrifter och en självständig presentation av delar av resultaten.

Upplägg och genomförande

Projektet inleddes med ett empiriskt block med datainsamling via intervjuer och skräddarsydda workshops om ledarskap för UDI steg 2-projektledare. En analys av detta empiriska material ledde till tre olika fokusområden: (1) ledarskapssituationen inom UDI-projekt, (2) process- och metodutveckling inom UDI-projekt och (3) begreppsbildning kring det sammanhang som UDI-projekt utgör. Arbetet i dessa har bedrivits iterativt sinsemellan, och med ytterligare kunskapsinhämtning via workshops med VINNOVA-anställda och programrådsmedlemmar i deletapper.

Externa länkar

https://www.sics.se/projects/requirements-formulation-leadership-and-evaluation-of-challenge-driven-research-and

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.