Kraftvärme/kyla för bostäder - Utveckling av avancerade lågtempceller av fastkeramtyp

Diarienummer
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Institutionen för energiteknik
Bidrag från Vinnova 6 553 806 kronor
Projektets löptid november 2009 - september 2013
Status Avslutat