Development of advanced SOFCs for residential polygeneration units (PolyLTSOFC)

Reference number
Coordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Institutionen för energiteknik
Funding from Vinnova SEK 6 553 806
Project duration November 2009 - September 2013
Status Completed

Last updated 25 November 2019

Reference number 2009-02875

Page statistics