Kraft (5.1) Delmål 5.1 - Avskaffa alla former av diskriminering av alla flickor och kvinnor överallt

Diarienummer 2017-05293
Koordinator Future Position X
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid januari 2018 - december 2018
Status Pågående

Syfte och mål

Kraft 5.1, arbetar aktivt med jämställdhetsmålet 5.1 d.v.s. att avskaffa alla former av diskriminering av flickor och kvinnor överallt. Kraft 5.1 skapar ökade förutsättningar för och öka motivation hos kvinnor att arbeta inom de växande kompetens området ICT. Idag är jämvikten mellan kvinnor och män som utbildar sig inom ICT-yrken låg. Samtidigt är dagens traditionella utbildningar som domineras av kvinnor t ex undersköterska, tandsköterska och sjuksyster inte anpassande till utvecklingen och behoven av ICT tillämpning i den smarta, hållbara och livskraftiga staden tillväxt.

Förväntade effekter och resultat

Fler unga kvinnor väljer en framtid inom ICT och innebär också att unga kvinnor driver nya tillämpningar av ICT i sin yrkesroll samt medverkar till att förbättra miljöer och sammanhang där unga kvinnor exkluderas idag t.ex. e-sport. Kraft 5.1 skall leda till att fler ökar tillämpning av ICT i traditionella kvinnodominerade utbildningar t ex sjuksyster, undersköterska, tandsköterska och förskollärare. Kraft 5.1 skall även innebära ökade möjligheter av jämlik vård då många av utmaningarna i programmet är designade runt detta.

Planerat upplägg och genomförande

Kraft 5.1 utförs i 4 faser enligt nedan. Steg 1-1 föreläsningar och inspirationsaktiviteter, start Q1 Steg 1-2 Utvecklingsworkshops, likande coder-dojo. start Q1 Steg 2-1 Hackaton, start Q2 Steg 2-2 Projekt utmaningar Q2 Steg 3.1 Think Tank - utbildning, start Q2 Steg 3.2 Design, nya yrkesutbildningar, modifierade gymnasieutbildningar start Q3. Steg 4 Utvärdering och modifiering av modellen Kraft 5.1 Q3

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.