Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Kraft (5.1) Delmål 5.1 - Avskaffa alla former av diskriminering av alla flickor och kvinnor överallt

Diarienummer
Koordinator Future Position X
Bidrag från Vinnova 442 566 kronor
Projektets löptid januari 2018 - december 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet har varit att skapa ökade förutsättningar och öka motivation hos kvinnor att verka och arbeta inom de växande kompetens området ICT. Genom en rad aktiviteter och utbildningsinsatser så har projektet bidragit till att lyfta frågan till en större grupp i samhället än tidigare samt nått helt nya målgrupper som deltagit i utbildningsaktiviteterna.

Långsiktiga effekter som förväntas

De kvinnor som deltagit i projektets aktiviteter har uppvisat egenskaper och erfarenheter som inte hade förväntats vid starten utav projektet. Dels har de kvinnor som deltagit varit betydligt mer akademiskt meriterade och merparten har samtidigt varit yrkesverksamma och sett projektets utbildningsinsatser som en chans att testa programmering. Detta hade utan projektet inte varit möjligt att pröva på för målgruppen.

Upplägg och genomförande

Projektet har drivits utifrån flera spår. Det första som skapades var ett nätverk för yngre tjejer att möta förebilder och pröva på programmering i samarbetet med Realgymnasiet, Gävledala E-sportförening och Escape gaming. Det andra har varit prova på utbildningar tillsammans med Technigo under varumärket Tjejer kodar, där kvinnor har fått chansen att pröva på programmering. Ett nätverk med utbildningsaktörerna i regionen skapades för utarbetande av ny typer av utbildningar och med ett med näringslivsaktörer för behovsinventering och kontakt med framtida arbetsgivare.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 14 december 2017

Diarienummer 2017-05293

Statistik för sidan