Kostnadsdriven grön kaizen

Diarienummer 2017-04801
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Institutionen för hållbar produktionsutveckling
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - juni 2018
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Produktion2030
Ansökningsomgång Idé-projekt - hållbar produktion

Syfte och mål

Den övergripande visionen är att kraftigt minska miljöslöseriet från läkemedelsproduktionen i Sverige och på sikt globalt. Målet som vi avser uppfylla i idéprojektet är att ta ett Leanverktyg för operativt miljöförbättringsarbete som utvecklats av och för verkstadsindustrin, anpassa det för läkemedelsindustrin med dess specifika förutsättningar, och testa det i en pilot på Astra Zeneca i Södertälje. För att metoden ska få industriellt genomslag testas kostnadsperspektivet som drivkraft för det gröna förbättringsarbetet.

Förväntade effekter och resultat

Om idéprojektet faller väl ut så kan verktyget skalas upp på Astras Södertäljesite och på sikt bli ett Leanverktyg för kostnadsdriven Grön Kaizen på samtliga Astra Zenecas fabriker globalt. Genom att säkra ett parallellt generiskt metodupplägg har den potential att användas i hela läkemedelsindustrin. Projektidén anses ha högt nyhetsvärde inom Life Science sektorn och stor potential att bidra till kraftigt ökad miljömässig hållbarhet. I en utvecklad form kan metoden läras ut på ingenjörsprogrammen vilket ökar dess spridning.

Planerat upplägg och genomförande

Planen är att utgå från en miljöförbättringsmetod, framtagen för verkstadsindustrin, och analysera vad som behöver förändras/läggas till för att passa förutsättningarna för läkemedelsproducerande företag. Den anpassade metoden testas i en pilot där ett team identifierar och prioriterar miljöaspekter på sin arbetsplats under ledning av forskningsteamet, samt Astras miljö- och leanexperter. Pilot och utfall utvärderas och en plan för nästa steg tas fram, samt hållbarhetspotentialen för ’Kostnadsdriven Grön Kaizen’ bedöms.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.