Korea EUREKA Day 2015 - Obducat Technologies AB

Diarienummer 2015-03008
Koordinator OBDUCAT TECHNOLOGIES AB
Bidrag från Vinnova 25 000 kronor
Projektets löptid maj 2015 - juni 2015
Status Avslutat
Utlysning Resebidrag EUREKA och Eurostars
Ansökningsomgång Resebidrag EUREKA och Eurostars 2014-2015

Syfte och mål

English version below

Resultat och förväntade effekter

English version below

Upplägg och genomförande

English version below

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.