Kordination av tunga fordonsplatooner i vägtrafik

Diarienummer 2014-06200
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Institutionen för transportvetenskap
Bidrag från Vinnova 3 135 000 kronor
Projektets löptid februari 2015 - december 2017
Status Avslutat
Utlysning Effektiva och uppkopplade transportsystem - FFI
Ansökningsomgång 2014-05733-en

Syfte och mål

Målet med detta projekt är att utveckla regler och koordineringsstrategier för tunga fordons platooner som tar hänsyn till övrig trafik, samt undersöka potentiella effekterna på annan trafik avseende energieffektivitet, trafikeffektivitet etc. Dessa mål har uppfyllts. Platooner koordningsstrategier och algoritmer utvecklas för omdirigering av fordon och anpassning av avgångstider och hastighetsprofiler. En trafiksimuleringsmodell har utvecklad för att utvärdera platooner koordningsstrategier samt platoons påverkan på omgivande trafik.

Resultat och förväntade effekter

Resultaten från detta projekt bidrar till utvecklingen av tunga fordons koordnings- och kontrollstrategier i blandad trafik. Projektet har utvecklat och testat ett antal strategier för styrning och bildandet av platooner, samt platooner schemaläggning. En trafiksimuleringsmodell har utvecklats för att utvärdera vissa strategier. De testas också i experiment på E4 motorväg. Simuleringsmodellen har också använts för att utvärdera platooner effekter på omgivande trafik. Alla vetenskapliga resultat har presenterats på seminarier, workshops, möten och konferenser.

Upplägg och genomförande

Projektet var uppbyggt i sex arbetspaket (AP), som kräver formulering av platooner koordnings- och kontrollstrategier, teknisk utveckling av en simuleringsmodell och utvärdering av strategierna och deras effekter med hjälp av simuleringsmodellen. AP1 och AP3 fokuserar på att formulera koordinerings- och kontrollstrategier. AP2 utvecklar simuleringsmodellen. AP4 och AP6 tillämpar simuleringsmodellen för att utvärdera platooner effekter på annan trafik och översätta resultaten till socialekonomi termer. AP5 undersöker servicemodellen för platooner koordinering.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.