Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Koppling av objektiva mätetal och subjektiva bedömningar (iCOMSA)

Diarienummer
Koordinator Volvo Personvagnar Aktiebolag - Avd 96520 Vehicle Dynamics and Calibration
Bidrag från Vinnova 4 970 500 kronor
Projektets löptid mars 2013 - december 2016
Status Avslutat
Utlysning Elektronik, mjukvara och kommunikation - FFI
Slutrapport 2012-04609eng.pdf(pdf, 692 kB) (In English)

Viktiga resultat som projektet gav

Målet var metoder som möjliggör en effektiv process för objektiv fordonsdynamisk utvärdering för tidig utveckling och för test av fordon vilket är uppnått med flera resultat som ger en effektivare utvecklingsprocess. Baserat på kunskap om korrelering mellan subj. bed. och obj. mätetal var målet att också utveckla nya intelligenta fordonssystem, vilket är delvis uppnått, mer tid har lagts på första delen eftersom det har varit nödvändigt att bygga mer kunskap innan fokus kunde läggas på detta.

Långsiktiga effekter som förväntas

13 publikationer har skrivits inom projektet som ger en mycket bra bas av kunskap för framtida utveckling. Metoden som utvecklats som kan prediktera SA från kombinationer av OM kan användas i tidig utveckling för parameteranalys eller optimering av SA profiler för nya fordon. Utvecklade appen för datorplattor är ett verktyg som kan göra utvärdering av fordon mer effektiv och öka kvalitén i betygsättningen. Nya definitioner av och indentifierade robusta OM för vinterklimat har också presenterats.

Upplägg och genomförande

Projektet är ett industridoktorandprojekt med handledning både från akademi (KTH) och industri (Volvo Cars). Projektet har bestått till stor del av planering, genomförande och analys av experiment, både i sommar- och vinterklimat samt i körsimulator.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2012-04609

Statistik för sidan