Koppla Östersjöns havsmiljö och tillrinningsområde med innovationsmiljöer

Diarienummer
Koordinator Firma Reinhold Castensson
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid juli 2011 - december 2011
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet är att framställa en forskningsöversikt inriktad på verksamheter som länkar samman vattenpåverkande verksamheter inom östersjöns tillrinningsområde med observerade förändringar av östersjöns ekologiska status.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet förväntas bl a lämna underlag för nya inititativ inom ramen för BONUS-joint Baltic Sea System Research Programme. Strategic Development & Innovation.

Upplägg och genomförande

Läsning av forskningsprogram och projektbeskrivningar med inriktning på länkning tillriinningsområde-havsmiljön. Intervjuer av forskare och beslutsfattare.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2011-02030

Statistik för sidan