Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Koordinering Klimatsmart Mobilitet 2030

Diarienummer
Koordinator Lindholmen Science Park AB
Bidrag från Vinnova 1 500 000 kronor
Projektets löptid september 2021 - augusti 2023
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden

Syfte och mål

Syftet med projektet är att bidra till en accelererad klimatomställning i svenska städer. Målet är att fördjupa och utveckla “Klimatsmart mobilitet 2030”, samarbetet mellan Drive Sweden, Viable Cities och de 23 svenska städer som deltar i satsningen Klimatneutrala städer 2030.

Förväntade effekter och resultat

Fyra överlappande huvudspår i projektet förväntas leda till accelererad klimatomställning i svenska städer genom bättre samordning, större spridning och ökat kunskapsutbyte.

Planerat upplägg och genomförande

Koordinering Workshops och rundabordssamtal. Årlig konferens “Klimatsmart mobilitet 2030”. Omvärldsbevakning. Kommunikation och påverkan Information till beslutsfattare. Kunskapsspridning. Diskussioner kring EU-agendor och färdplaner. Initiering och riggning av projekt och satsningar Initiativ till projekt som tar vidare frågor som lyfts inom koordineringen. Uppföljning Löpande uppföljning - resultat och slutsatser inom klimatsmart mobilitet sprids.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 11 oktober 2021

Diarienummer 2021-03805

Statistik för sidan