Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar (Intressentportalen) stänger torsdagen den 20 januari kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 21 januari kl 8:00.  

Koordinering för Resurssmarta industriella processer, fas 1

Diarienummer
Koordinator Chalmers Tekniska Högskola AB - Institutionen för kemi och kemiteknik
Bidrag från Vinnova 580 000 kronor
Projektets löptid november 2020 - januari 2022
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Bioinnovation

Syfte och mål

Syftet med detta projekt är att koordinera/underlätta igångsättningen av Bioinnovationsatsningen "Resurssmarta industriella processer, fas 1". Målen är att det finns ett sammanhållet programpaket med doktorand- och postdocprojekt, vidare att ledningsfunktioner är på plats senast hösten 2021. Även att ett kursprogram för doktoranderna har tagits fram (även postdocarna skall kunna gå kurserna).

Förväntade effekter och resultat

Effekten och resultatet är att Bioinnovationssatsningen "Resurssmarta industriella processer" har startat och rekrytering av doktorander och postdocar är klar under hösten 2021. En viktig del är att är att aktörerna (projektledare samt doktorander och postdocs i de olika projekten) förstår att det är ett gemensamt mål vi har med denna satsning.

Planerat upplägg och genomförande

I en inledande fas (då ansökningar utformas av olika aktörer) kommer koordinationsprojektet stå för viss teknisk support till de. olika aktörerna. När det beslutats vilka projektansökningar som har beviljats startar nästa fas med målet att "svetsa samman" de olika projekten till en sammanhållen enhet. Detta kommer att göras genom att anordna ett antal möten och workshops.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 2 november 2021

Diarienummer 2020-04365

Statistik för sidan