Kontroll av pulver och processvariationer för en robust och repeterbar additiv tillverkning i metall

Diarienummer
Koordinator RISE IVF AB - Avdelningen för Tillverkning
Bidrag från Vinnova 4 444 150 kronor
Projektets löptid juni 2018 - maj 2021
Status Pågående
Utlysning Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material
Ansökningsomgång Industrialisering av additiv tillverkning för metalliska material

Syfte och mål

Syftet med projektet (ROAR-AM) är att utveckla en metod för att kartlägga och kvantifiera slumpmässiga och systematiska osäkerheter i pulver- och processparametrarna som påverkar produktegenskaper, så som geometri och mekaniska egenskaper, hos AM produkter. Den utvecklade statistiska metoden kommer att identifiera de olika variationskällorna och kvantifiera dessa variationer för att begränsa dem till en definierad tolererad avvikelse som garanterar repeterbarheten, reproducerbarheten och tillförlitligheten, dvs. robustheten hos AM-processen.

Förväntade effekter och resultat

ROAR-AM projektet kommer att ge en generell riktlinje för att: -öka förtroendet för AM -nå en snabbare industrialisering av AM-tekniken -ge fördelar när det gäller ökad flexibilitet, effektivitet och minskad miljöpåverkan. Metodens tillämplighet kommer inte att vara begränsad till ett specifikt AM-system eller klass av metallkomponenter. Genomförandet av tillverkningsstrategin genom flera demonstratorer lyfter fram styrkan i ROAR-AM konceptet som säkerställer en kunskapsöverföring till hela svenska tillverkningsindustrin.

Planerat upplägg och genomförande

De två första arbetspaketen kommer att fungera som projektets underlag för att identifiera de betydande källorna till variationer i SLM processen och deras påverkan på produktegenskaper. Därefter sker en systematisk kartläggning av identifierade variabler och av variationen i egenskaper från del till del, maskin till maskin, med olika material och pulver, genom en metod som integrerar Taguchi Design of Experiment (DoE).

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.