Kontextbaserat Beslutsstöd för operativt flygunderhåll

Diarienummer 2014-00928
Koordinator SAAB Aktiebolag - SAAB AB
Bidrag från Vinnova 2 345 732 kronor
Projektets löptid juli 2014 - februari 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Syfte och mål att ta fram teknik och metoder för kontextbaserat beslutsstöd för flygunderhåll i operativ miljö, med fokus på taktisk operativ flygunderhållstjänst (klargöring) samt underhåll på operatörsnivå, har uppfyllts. Projektet har även genomfört ny, framgångsrik tvåvägs kunskapsöverföring mellan industri och akademi, bl a genom nyttjande av kluster och andra program, gränsgångare mellan Saab och LTU, samt examensarbeten kopplad till projektet.

Resultat och förväntade effekter

Resultaten är enligt plan och omfattar modeller, riktlinjer, teknik, komponenter, metoder och ramverk för kontextbaserat beslutsstöd och kunskapsåtervinning och återföring, samt info-visualisering och HMI. Resultaten ökar Saabs och akademins förmåga att nyttja ökad digitalisering inom drift och underhåll i utveckling av datadrivna och kunskapsintensiva beslutsstödsapplikationer som effektivt kan möta framtida behov av civil och militär ledning och styrning på operativ underhållsnivå.

Upplägg och genomförande

Projektupplägget har med grund i vetenskaplig metodik för tillämpad forskning, beaktat strukturer och processer vid Saab för utveckling och teknikförsörjning (innovation), och resultaten är tillämpbara i vidareutveckling inom tillämpningsdomänen, samt ur ett forskningsperspektiv. Detta har, med synergier från föregående och klustrade NFFP-projekt, givit en höjning av TRL för kontextbaserat beslutsstöd i tillämpningsdomänen från TRL 2 till TRL 4.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.