Konsument-Orienterade Sakernas Internet Produkter: utmaningar och möjligheter

Diarienummer
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - School of CSC
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid november 2014 - augusti 2015
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Sakernas Internet

Syfte och mål

Målen för projektet var att: 1. Förstå och om möjligt förutsäga marknadsstorleken för konsumentprodukter som utnyttjar teknik inom det som kallats Sakernas Internet. 2. Identifiera eventuella gemensamma problem - teknik, verktyg, infrastruktur, design kompetens, disruptiva affärsmodeller, tillgång på nätspektrum - för den här sektorn, både ur ett utvecklar- och slutanvändarperspektiv. Vi fann att vissa delområden är på stark frammarsch, framförallt bärbara lösningar för sport och hälsa, medan andra område har mycket svårare.

Resultat och förväntade effekter

Ett antal problem hindrar utvecklingen: - de facto standarder - proprietära data hindrar innovation - brist på designtänkande vilket resulterar i ointressanta tillämpningar - detta gör i sin tur att vi inte får tillgång till intressanta data och interaktion som skulle kunna uppstå om flera olika saker var uppkopplade - affärsmodellerna är disruptiva för existerande bolag Det finns också ett antal möjligheter: - hälsa och sport är på frammasch - ett nytt ´folkhem´ kan byggas mha den här tekniken - ett smart data lager skulle kunna lösa upp vissa av knutarna ovan

Upplägg och genomförande

Projektet identifierade ett antal problem och möjligheter för konsumentprodukter för Sakernas Internet baserat på flera olika empiriska data: intervjuer med visionärer i industrin både i Sverige och Silicon Valley, studier av vilka prylar som används i folks hem idag och problem med dessa, intervjustudier för sport respektive hälsa, samt ett försök att kartlägga storleken på marknaden. Triangulering mellan dessa helt skilda källor gav en god insikt av branschens problem såväl som vad kunderna kan tänkas vilja leva med i sina hem.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2014-05239

Statistik för sidan