Konstpool

Diarienummer 2014-02069
Koordinator KONSTPOOL AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid juni 2014 - april 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med Konstpool är att skapa en samlande webbplats för utlysningar inom kulturen, liksom att tillhandahålla ett verktyg för att administrera utlysningar, initialt med fokus på bild och form. Det målet är uppfyllt och siten etableras successivt. Det finns ett stort intresse för tjänsten och Konstpool blir ofta inbjuden till seminarier för att berätta om systemet. Fokus ligger på att etablera siten.

Resultat och förväntade effekter

Siten har blivit användarvänlig och redan efterfrågas fler typer av tjänster. Konstnärer bekräftar att de ansöker till fler utlysningar tack vare Konstpool och att detta förbättrar deras möjlighet till försörjning. Trots den mycket positiva responsen tar det längre tid att etablera tjänsten än förväntat. Den utdragna processen att bygga siten har inneburit att personal har sagts upp och att alla andra kostnader ökat.

Upplägg och genomförande

Webbsystemet var specificerad in i minsta detalj när upphandlingen gjordes. Projektets komplexibilitet översteg vanliga webbföretags erfarenhet medan företag vana vid hög komplexibilitet inte är vana vid webben. Det Belgiska företaget Tripal hade annan erfarenhet och inställning och gav ett bra bud. Det hade varit bättre att handla upp projektet i delar så att en möjlighet att lämna leverantören hade varit möjlig. Vare sig Tripal eller Konstpool kunde avbryta utan risk för skadestånd. Nästa leverantör handlades upp i steg vilket varit gynnsamt.

Externa länkar

Konstpools första sida. Ytterst få sidor är publika. För att använda det administrativa systemet måste man logga in. Utlysningar ligger i ordning efter hur många dagar som är kvar till sista ansökningsdagen. Sökfunktioner finns. Här är en utlysningen som kan sökas på Konstpool. Det krävs att man är registrerade och inloggad för att kunna ansöka.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.