Konsten att skapa stad

Diarienummer 2015-05930
Koordinator Nacka kommun
Bidrag från Vinnova 850 000 kronor
Projektets löptid mars 2016 - februari 2017
Status Avslutat
Utlysning Frön - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet
Ansökningsomgång FRÖN Införande hösten 2015

Syfte och mål

Projektet utforskade genom planerings- och utvecklingsfaserna om medskapande, konst, kultur och kreativ kompetens behövde få en ny och starkare roll i stadsutvecklingen i Nacka. Svaret var ett tydligt ja. Den övergripande strategin för införandefasen var att göra ännu mer aktiviteter och insatser i praktiken för att starkare befästa den nya modellen/innovationen. Konsten att skapa stad har nu etablerats som en del av det ordinarie arbetet inom stadsutvecklingen på ett hållbart sätt, och är ett uppmärksammat, uppskattat och framgångsrikt arbetssätt både internt och externt.

Resultat och förväntade effekter

Arbetet med Konsten att skapa stad har under de år det pågått visat att det går att öka ett områdes attraktivitet och därmed också de både ekonomiska och mänskliga värden som är förknippade med det. De byggaktörer som utvecklar hela Nacka tillsammans med oss vet att de förväntas anamma vår ambition att levandegöra Nacka på ett nyskapande sätt både under byggtiden och när det är klart. Det innebär en medvetenhet och vilja att driva en kvalitativ utvecklingsprocess som inkluderar medskapande, konst, kultur och konstnärlig kompetens hela vägen från planering till färdigt resultat.

Upplägg och genomförande

Tesen vi drivit från start är att det är genom görandet innovationen klarnar och får fäste. Införandefasen har därför även den handlat mest om ett fortsatt görande - om att skala upp görandet. Att involvera fler har här varit viktigast. Genom att expandera befintliga styrdokument, t ex Start PM, med tillägg har Konsten att skapa stad gått från att bygga på frivillighet och blivit ett etablerat obligatorium. Vi har arbetat utifrån principerna för att driva utveckling i komplexitet där fortsatta tester i lämplig skala, reflektion och lärande varit viktigt. Upplägget har fungerat utmärkt.

Externa länkar

Läs om tankarna bakom Konsten att skapa stad, vilka aktiviteter som pågår just nu samt om de vi redan genomfört.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.