Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Konkurrenskraftigt tjänstearbete: innovativt eller industrialiserat?

Diarienummer
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Institutionen för industriell ekonomi och organisation
Bidrag från Vinnova 5 200 000 kronor
Projektets löptid oktober 2009 - december 2013
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-01767

Statistik för sidan