Konkurrenskraftigt tjänstearbete: innovativt eller industrialiserat?

Diarienummer 2009-01767
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Institutionen för industriell ekonomi och organisation
Bidrag från Vinnova 5 200 000 kronor
Projektets löptid oktober 2009 - december 2013
Status Avslutat