Effective service work - innovation vs. industrialization?

Reference number
Coordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Institutionen för industriell ekonomi och organisation
Funding from Vinnova SEK 5 200 000
Project duration October 2009 - December 2013
Status Completed

Last updated 25 November 2019

Reference number 2009-01767

Page statistics