Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Konkurrenskraftig produktion av träfiber-baserade kompositer

Diarienummer
Koordinator Swerea SICOMP AB - Swerea SICOMP, Mölndal
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid juni 2015 - januari 2016
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet syftar till att bygga en konkurrenskraftig värdekedja för träfiberbaserade kompositer i Sverige. Svensk skogsindustri har kapacitet att ta fram nya produkter på grund av vikande efterfrågan på papper samtidigt som kompositindustrin står inför ökande efterfrågan på hållbara produkter. Relevanta aktörer och marknader har kartlagts och idéns potential har visats med hjälp av tekniska försök. Baserat på resultaten har intressanta lösningar tagits fram som ska utvecklas vidare i nästa steg.

Långsiktiga effekter som förväntas

I projektet har vi identifierat lösningar som förväntas resultera i en ny konkurrenskraftig värdekedja för träbaserade kompositer, som utnyttjar råvaror och kompetens som finns i den väletablerade svenska pappersindustrin. Produktionen av cellulosafiber-prepreg för kompositer i stora volymer är unik och förväntas därför leda till mycket konkurrenskraftiga hållbara produkter. En stor marknadspotential för sådana produkter kunde bekräftas genom en marknadsstudie som genomfördes i steg 1 projektet.

Upplägg och genomförande

I projektets konsortium ingår representanter från pappersindustrin, komposittillverkare och slutanvändare från bygg- och förpackningsindustrin. Konsortiet har i detta första skede utvärderat potentiella produkter och deras marknadsvolymer. De mest lovande marknaderna har identifierats och diskussioner med relevanta slutanvändare har inletts. Dessutom har undersökningar av fiberbehandling och impregneringsteknik utförts med målet att möjliggöra integrationen i en befintlig pappersfabrik och säkerställa kompatibilitet med teknik som finns i kompositindustrin.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2015-00321

Statistik för sidan