Konfigurering och optimering av operationssekvenser (KOOP)

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för signaler och system
Bidrag från Vinnova 2 200 000 kronor
Projektets löptid november 2011 - juni 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

KOOPs mål är att åstadkomma en effektiv styrning och optimering av komplexa system, med fokus på interaktionen mellan produkt-, process- och styrningsutveckling. Målet uppfylls av en unik visualiseringsfunktion i verktyget Sequence Planner, vilket innebär att ett produktionssystem enkelt kan utvärderas från olika perspektiv. Ett ytterligare mål är att minimera energianvändning för komplexa produktionssystem. Detta mål uppfylls bl.a. av FlexLinks nya online procedur för lågenergi och mjukkörning av conveyor system.

Resultat och förväntade effekter

Verktyget Sequence Planner har utvecklats för att operationer i ett produktionssystem ska kunna representeras och optimeras från olika vyer (exempelvis produkt- och produktionsperspektiv). Baserat på Sequence Planners operationsbegrepp skapas flexibla automationssystem på ett förenklat sätt. Tillsammans med FlexLink har också olika funktioner för energiminimering av conveyor system utvecklats. Implementeringar visar att dessa nya funktioner kan ge betydande energivinster och mindre slitage på ingående komponenter.

Upplägg och genomförande

Projektet har i huvudsak genomförts av två personer som disputerade under projektets första år. Därmed fick projektet tillgång till många idéer och preliminära resultat. KOOP gav å andra sidan resurser att förädla och vidareutveckla dessa resultat till ökad industriell och praktisk nytta. Samtidigt gav speciellt samarbetet med FlexLink ett lyft åt projektet, tack vare deras långsiktiga satsning på att utveckla ett beslutstöds-system för hållbar design och styrning av conveyor system.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.