Kondenserande partikelfri pelletspanna

Diarienummer 2012-00479
Koordinator ARITERM SWEDEN AB
Bidrag från Vinnova 1 090 000 kronor
Projektets löptid mars 2012 - september 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet att med hjälp av kondensering erhålla extremt hög verkningsgrad är uppfyllt. Räknat på bränslets undre värmevärde (för att jämföra med nuvarande teknik för pelletspannor och -brännare) erhålls verkningsgrader på över 100%. Graden av partikelavskiljning är hög. Stor del av flygaskan binds i kondensatet. Den omvända förbränningen leder till extremt bra förbränning med mycket låga utsläpp av CO och ett rent roster. Användandet av en nyutvecklad biosensor har ej kunnat fortföljas, i stället har lambdasensor använts med framgång. 3 st patentansökningar har lämnats in.

Resultat och förväntade effekter

Den automatiska uraskningen fungerar som förväntat. Den omvända lambdastyrda förbränningen leder till extremt låga utsläpp. Den nyutvecklade styrningen ger användaren ett unikt gränssnitt för justering och uppföljning via dator, mobil eller surfplatta. Den nya konstruktionen leder till starkt reducerad tillverkningskostnad och vikt. Trots bättre och dyrare material (rostfritt stål och aluminium) blir tillverkningskostnaden inte högre än med nuvarande teknik.

Upplägg och genomförande

Inledande laboratorietester följdes upp med fullskaliga prov med flera prototyppannor. En mängd olika rosterlösningar och varianter på kondensorer testades och ledde fram till kostnadseffektiva komponenter med eftersträvade egenskaper.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.