Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Kompositmaterial av cellulosa i olika former

Diarienummer
Koordinator STORA ENSO PULP AND PAPER ASIA AKTIEBOLAG - Stora Enso Pulp and Paper Asia Aktiebolag, Karlstad
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid september 2017 - mars 2018
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Bioinnovation

Syfte och mål

Med detta projekt har Stora Enso och Cellutech tillsammans undersökt möjligheten att utveckla en ny biobaserad komposit bestående av två diametralt olika typer av cellulosamaterial, cellulosafibrer och ihåliga cellulosasfärer. Vi har velat kombinera cellulosafibrernas styrka med cellulosasfärernas densitetsminskande, stötdämpande och isolerande egenskaper samt flexibilitet för att få ett mer formbart material som kan användas för nyskapande förpackningslösningar och friare förpackningsdesign.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har visat att det går att skapa ett kompositmaterial som beroende på formulering både kan få egenskaper som liknar kartong eller är av mer nyskapande karaktär. Projektet avslutades med en gemensam workshop där resultaten delades med flera intressenter och eventuella framtida produkter diskuterades.

Upplägg och genomförande

Det har under projektets gång varit ett nära samarbete mellan Cellutech och Stora Enso. Cellutech har tillverkat batcher med cellulosasfärer av varierande storlek, väggtjocklek och densitet. Stora Enso har kombinerat sfärerna med fibrer och utvärderat de enskilda cellulosamaterialens förmåga att interagera med varandra under varierande processbetingelser. Materialdemonstratorer av olika kombinationer av sfärer och fibrer har tillverkats, karakteriserats och jämförts med referensmaterial av konventionell kartong.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 14 september 2017

Diarienummer 2017-03140

Statistik för sidan