Komplett fordonskombinationsreglering med automatisk reconfigurering när enheter ansluts

Diarienummer
Koordinator Volvo Technology AB - Advanced Technology & Research
Bidrag från Vinnova 5 004 114 kronor
Projektets löptid mars 2017 - december 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Syftet är att lösa problemet med hur man automatiskt konfigurerar om fordonets rörelse regleringsmjukvara så att fordonskombinationen är anpassad för det specifika transportuppdraget. När hela fordonskombinationen har kopplats har den en viss konfiguration för hur rörelseaktuatorer kan generera längsgående, laterala och gir-rörelse på varje enhet. När autokopplad dolly släpps behöver reglermjukvaran automatiskt omkonfigurera sig som en huvudenhet med endast ett semitrailer enhet som slav, precis som den första dragbilen med påhängsvagn.

Förväntade effekter och resultat

Automatisk uppdatering av mjukvara för omkonfigurering av aktuatorkoordinationen (Control Allocation) när fordonskombinationen omvandlas/särkopplas. Demonstration i avancerad simuleringsmiljö som visar hur en slavenhet blir master vid autosärkoppling. Demonstration på fysisk A-double kombination kommer att visas den omkonfigureras med en one master (traktor) unit and tre slavar till två master enheter (tractor and dolly) with each a coupled slave unit (semitrailer). Kunskapsöverföring från akademi genom närvaro en dag i veckan inom fordonsdynamik och reglerteknik.

Planerat upplägg och genomförande

Först kommer virtuell simuleringsmiljö utnyttjas för att verifiera hur autokoppling och hur rekonfigurering av inbyggmjukvara kan ske. Därefter kommer fysisk A-dubbel användas med autokopplingar på dolly för att kunna genomföra omkonfigureringen fysiskt. Volvo GTT och ReVeRe lab tillsammans med Asta Zero kommer att utnyttjas i sista delen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-05484

Statistik för sidan