Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Komplett fordonskombinationsreglering med automatisk reconfigurering när enheter ansluts

Diarienummer
Koordinator Volvo Technology AB - Advanced Technology & Research
Bidrag från Vinnova 4 914 440 kronor
Projektets löptid mars 2017 - december 2019
Status Avslutat
Slutrapport 2016-05484eng.pdf(pdf, 3165 kB) (In English)

Syfte och mål

Syftet med projektet är att möta en framtid med effektiva transportsystem som faktiskt konfigurerar sig automatiskt optimalt. Därmed är ett delsteg att de kan autokoppla ihop sig och koppla isär sig automatiskt. Därmed behöver vagnsregleringen på enheterna gå igenom olika moder såsom master och slav.

Resultat och förväntade effekter

Volvo har fått insikt och även konceptuella ideer byggda. Volvo har även startat långsiktigt forskning för att möta målen 2030 för effektiva vägtransporter. Projektet har lett till att några nyckelpatentinskickningar har redan nu gjorts.

Upplägg och genomförande

Konceptuella ideer har balanserats mot industralisering och akademisk optimering av själva vagnsrörelsen. Industraliseringen beror mycket på om det senare går att standardisera resultaten från forskningen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 10 oktober 2020

Diarienummer 2016-05484

Statistik för sidan