Kompetensöverföring och innovationskraft handlingsutrymme, mod och verkstad

Diarienummer 2015-01573
Koordinator Mittuniversitetet - Avdelningen för informations och kommunikationssystem
Bidrag från Vinnova 99 356 kronor
Projektets löptid april 2015 - juni 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med seminariet var att skapa en dialogplattform med utgångspunkt i frågor kring handlingsutrymme, mod och verkstad för att stärka innovationskraften i offentliga verksamheter, samt att skapa ett visst underlag för att arbeta vidare med de frågor som lyfts under seminariet. Tre områden identifierades: att våga, nödvändigheten av mångfald och det gemensamma samhällskontrakt och dessa skulle kunna utgöra en grund för ett vidare arbete genom att konkreta förutsättningar för att stärka dessa tre skulle kunna identifieras.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet av seminariet blev som nämnts ovan tre centrala områden som man ansåg är centrala för att stärka innovationskraften i offentliga verksamheter: att våga, nödvändigheten av mångfald och det gemensamma samhällskontrakt. Framförallt det sista området kan sägas vara ett direkt resultat av sammansättningen av nyckelpersonerna i seminariet eftersom det utkristalliserades som den minsta gemensamma nämnaren. Att stärka medvetenheten om det gemensamma samhällskontraktet i relation till det uppdrag man har är ett mycket intressant resultat av seminariet.

Upplägg och genomförande

Seminariet utfördes under den nationella konferensen Offentliga Rummet i Visby och förbereddes genom att fyra olika nyckeldeltagare identifierades samt att dessa gavs en ram att reflektera kring (projektledaren agerade moderator). Seminariet var fullsatt och hade kunnat tilldelas en ännu större lokal. En analys av seminariet är att just ´det gemensamma samhällskontraktet´ är ett mycket intressant område som sammansättningen av nyckelpersonerna troligtvis bidrog till och som skulle vara mycket intressant att fortsätta arbeta kring i någon form.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.