Kompetensnav med fokus på integrerade elektroniska kretsar och system

Diarienummer
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för systemteknik
Bidrag från Vinnova 425 000 kronor
Projektets löptid september 2015 - december 2020
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem
Ansökningsomgång Smartare Elektroniksystem. Kompetensnav 2015.

Syfte och mål

Syftet med det föreslagna kompetensnavet inom integrerade elektroniska kretsar och system är att stärka det svenska innovationssystemet genom att tillhandahålla spetskompetens inom den breda basen för elektronik, standardkretsar och ASICs. Detta sker genom att skapa förutsättningar för kunskapsöverföring och samverkan genom att behålla och utveckla svenska spetsområden och säkra kompetensförsörjning. Navet erbjuder akademi, industri och institut, samarbetskanaler inom och till övriga nav för att på så sätt stärka svensk mikroelektronikutveckling.

Förväntade effekter och resultat

Ambitionen med ett Kompetensnav med fokus på integrerade elektroniska kretsar och system är att tillhandahålla två kompetensområder, dels kompetensen att förutspå utvecklingen av de standardkretsar som utgör basen för all elektronik och att tillhandahålla kompetensen att konstruera och beställa tillverkning av ASICs där dessa behövs. Navet kommer erbjuda support och möjliggöra tillgång till kompetens för att utveckla nya, innovativa elektroniksystem som baseras på den senaste tekniken och den samlade kunskapen inom navet.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet startar i början av september 2015 och pågår i tio månader. Det avslutas i juni 2016, innan sommaren. Projektet kommer att ledas av Linköpings universitet med dess förgreningar i Linköping och Norrköping, samt nära kontakt med Acreo Swedish ICT AB. Information från enkäter, intervjuer, och workshops sammanställs in en rapport som beskriver kompetensnavet och dess koppling till andra nav och programkontor. Rapporten och utvärdering möjliggör att fatta beslut om navets framtida roll som dessutom påverkar hela programmets utformning.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 21 augusti 2020

Diarienummer 2015-01171

Statistik för sidan