Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Kompetensnav med fokus på integrerade elektroniska kretsar och system

Diarienummer
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för systemteknik
Bidrag från Vinnova 425 000 kronor
Projektets löptid september 2015 - december 2020
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem

Viktiga resultat som projektet gav

Vi bedömer att kompetensnavet har stärkt det svenska innovationssystemet genom att tillhandahålla spetskompetens inom fältet konstruktion av elektroniska kretsar och system. De ovannämnda aktiviteterna (presentationer, möten och kartläggning) har i vår mening bemötts väl. Tanken med kompetensnavet har fått uppmuntrande stöd och önskemål från svenska företag. De tycker att det är viktigt att fortsätta stärka det svenska innovationssystemet.

Långsiktiga effekter som förväntas

Genom workshoppar, möten och diskussioner och spridande av information i olika former, har navet erbjudit en tydligare och bredare bild av den nationella kompetensen inom konstruktion av integrerade kretsar och system, samt ett förtydligande av dess utmaningar och möjligheter. Vi bedömer att kompetensnavet har stärkt det svenska innovationssystemet genom att synliggöra spetskompetens inom konstruktion av elektroniska kretsar och system. De ovannämnda aktiviteterna har bemötts väl och fått uppmuntrande stöd och önskemål från svenska företag.

Upplägg och genomförande

* Vi har tagit del i och presenterat navets kompetens och möjligheterna det kunde erbjuda i workshoppar som anordnats av Smartare Elektroniksystem, framförallt deras inspirationsdagar. - Vi har haft många diskussioner på tu man hand med företag och andra aktörer inom branschen. - Vi har marknadsfört och visat oss i sociala media, på internationella konferenser, på våra universitet, bland kollegor, med mera. - Vi har kartlagt och katalogiserat olika spelare inom fältet (stora som små) och publicerat/distribuerat denna lista för intresserade.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 27 januari 2021

Diarienummer 2015-01171

Statistik för sidan