Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Kompetensnav Inbyggda sensorsystem för hälsa

Diarienummer
Koordinator Mälardalens högskola - Akademin för innovation, design och teknik, Västerås
Bidrag från Vinnova 425 000 kronor
Projektets löptid september 2015 - december 2020
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet har varit att inventera aktörer, kunskapsläget, behovet av kompetensutveckling och möjliggöra framtida samarbeten mellan olika aktörer inom branschen. Resultat: Inventeringen av aktörer har genomförts och presenterats på en hemsida. Flera företag känner ett behov av kompetensutveckling, bland annat via högre utbildning. Företag har kopplats direkt mot initiativ för vidareutbildning av yrkesverksamma. Via möten har diskussioner kring konkreta samarbeten mellan aktörerna (företag, forskningsinstitut och akademi) startat.

Långsiktiga effekter som förväntas

Genom workshops har aktörer inom branschen kunnat mötas. Detta har även lett till att nya konkreta samarbeten har startats mellan olika aktörer inom branschen. Kunskapsläget och branschens behov av utbildning har inventerats. Flera företag känner ett behov av kompetensutveckling, bland annat via högre utbildning. Företag har kopplats direkt mot initiativ för vidareutbildning av yrkesverksamma. Inventeringen av aktörer inom branschen har genomförts och presenterats.

Upplägg och genomförande

Projektet har anordnat och deltagit i workshops och konferenser för att inventera aktörer, kunskapsläget och branschens behov av utbildning samt möjligheterna för samarbete mellan olika aktörer i form av konkreta projekt. Vi har deltagit vid de workshops som Smartare Elektroniksystem anordnat. Inventeringen av aktörer har presenterats på en hemsida. Vi kan konstatera att möten mellan olika aktörer är viktigt för att etablera nya samarbeten och öka kompetensen.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 20 januari 2021

Diarienummer 2015-01163

Statistik för sidan