Kompetensnav Inbyggda sensorsystem för hälsa

Diarienummer
Koordinator Mälardalens högskola - Akademin för innovation, design och teknik, Västerås
Bidrag från Vinnova 425 000 kronor
Projektets löptid september 2015 - december 2020
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem
Ansökningsomgång Smartare Elektroniksystem. Kompetensnav 2015.

Syfte och mål

Stärka det svenska innovationssystemet inom inbyggda system/medicinsk teknik. Inventera aktörer & kompetens inom området. Möjliggöra effektiv samverkan mellan aktörer.

Förväntade effekter och resultat

Kompetensnav Inbyggda Sensorsystem för Hälsa kommer att stärka det svenska innovationssystemet inom elektroniska komponenter och system inom spets- och insatsområdet inbyggda system och marknadsområdet medicinsk teknik/life science. De insatser som planeras kommer att vara fokuserade mot tre viktiga utmaningar/områden: 1.Skapa bättre kunskapsöverföring och samverkan i värdekedjorna 2.Bibehålla och utveckla svenska spetsområden 3.Skapa säkrare kompetensförsörjning

Planerat upplägg och genomförande

Vi avser åstadkomma detta genom att samla de svenska aktörerna (forskare, forskningsinstitut och industri) inom de olika delområdena vid ett antal workshops. Här inventeras kunskapsläget och även möjligheterna för fortsatt samarbete i form av konkreta projekt. Förutom forsknings- och innovationsarbete avser vi inventera branschens behov av utbildning inom området. Vi har redan idag ett omfattande samverkan mellan såväl svenska som internationella aktörer inom området. Parterna utgör forskare, forskningsinstitut och industri.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 21 augusti 2020

Diarienummer 2015-01163

Statistik för sidan