Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Kompakta kraftmoduler för fordonsapplikationer

Diarienummer
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - KTH Avdelningen för elektrisk energiomvandling
Bidrag från Vinnova 298 164 kronor
Projektets löptid augusti 2015 - februari 2017
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem

Viktiga resultat som projektet gav

Det övergripande syftet med projektet är att underlätta i beslutsprocessen kring ett, för svensk fordonsindustri (både personfordon och tunga fordon), relevant teknikval. Inom ramen för projektet har detta resulterat i en design och tillverkning av kompakta prototyper av ett modulärt omriktarkoncept avsedda för drift av elektriska maskiner för fordonsdrifter. Prototyperna har färdigställts och utvärderas för närvande i laboratoriemiljö.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har varit lyckosamt och de prototyper som var planerade har tagits fram och utvärderas för närvarande vid KTH. Avsikten är att tekniken skall demonstreras för representanter för svensk fordonsindustri (företagsmedlemmar i Swedish Electromobility Center) vid konferensen "Roads to the Future" som går av stapeln i juni 2017.

Upplägg och genomförande

Designarbetet inleddes vid KTH och en specifikation levererades till Eskilstuna Elektronikpartner AB (EEPAB). Den slutgiltiga designen togs sedan fram vid EEPAB där även tillverkningen av prototyperna skedde. Prototyperna har sedan levererats till KTH för driftsättning och vidare undersökningar.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2015-01336

Statistik för sidan