Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Kompakt Millimetervågsbyggsätt för Framtidens Kommunikations- och Sensorsystem

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap
Bidrag från Vinnova 250 000 kronor
Projektets löptid november 2016 - februari 2017
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem

Viktiga resultat som projektet gav

Ericsson, SAAB och Chalmers har gemensamt undersökt förutsättningarna för ett nytt byggsätt för framtidens multi-antenn mm-vågssystem. Resultaten (se bifogad slutrapport) har visat att byggsättet har potential att erbjuda en kompakt och högpresterande integration av galliumnitrid, kisel CMOS och antenn. Detta öppnar helt nya möjligheter att realisera avancerade millimetervågs kommunikation och sensorsystem som kombinerar hög effekt, hög energieffektivitet, hög funktionalitet och låg kostnad med liten storlek.

Långsiktiga effekter som förväntas

De byggsätt som används i dagens kommunikations- och sensorsystem kan inte lätt anpassas till kraven i mm-vågs/multi-antenn-tillämningar. Genom omfattande teoretiska och simuleringsbaserade undersökningar har genomförbarhetsstudien visat att det föreslagna byggsättet har en stor potential att möta kraven i framtidens mm-vågs/multi-antenn-tillämpningar. Vidare studier krävs för att praktiskt utvärdera dess gränser, och besvara de frågor som återstår innan konceptet kan exploateras kommersiellt.

Upplägg och genomförande

Förstudien har dragit nytta av parternas unika bakgrund inom integrerade GaN-processer med hög uteffekt (Chalmers), produktionsprocesser för mm-vågsfrekvenser (Ericsson) och byggsätt för stora antennsystem (Saab). Som vi redovisar i bifogad slutrapport så har fundamentala frågeställningar kring material- och antennval, kravspecifikation, och konstruktion av signalöverföringar besvarats. Ett förslag på skydd och nyttjande av immateriella tillgångar har tagits fram. Svaren har lagt grunden för inskickad projektansökan.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2016-03951

Statistik för sidan