Kommunikationsinsatser för ökad förståelse av potentialen med öppna miljödata

Diarienummer 2014-04435
Koordinator Naturvårdsverket
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid oktober 2014 - maj 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet med projektet är att med hjälp av film, visualiseringar och webb öka förståelsen för vad öppna data är, nyttan med öppna data samt inspirera till nya innovativa användningsområden. Det övergripande och långsiktiga syftet med projektleveranserna är att de bidrar till ökad miljönytta.

Resultat och förväntade effekter

Lansering av tre filmer ägde rum i samband med Nordic Open Data Week i juni 2015 från Offentliga Rummet i Visby. Filmerna fick stor uppmärksamhet och spridning med många positiva kommentarer och delningar i olika sociala forum. Flera inom offentlig sektor har meddelat att de önskar använda filmerna i sina egna nätverk och i sin kommunikation och Naturvårdsverket kommer fortsätta att använda dem som bas i kommunikations- och budskapsarbete i många olika interna och publika sammanhang framöver.

Upplägg och genomförande

Projektets upplägg var att ta fram byråproducerade filmer, egenproducerade filmer, diagramvisualiseringar och nya webbsidor. Arbetet utfördes enligt plan med betoning på filmproduktionerna. Att arbeta med film och bild som berättarteknik för öppna data har visat sig vara lyckosamt, många vill återanvända produktionerna, sprida och dela dem vidare vilket stämmer väl överens med de preferenser för rörligt media som idag finns på internet, bland annat hos Google och sociala medier.

Externa länkar

Naturvårdsverkets digitala kommunikation om luftdata och öppna data Naturvårdsverkets digitala kommunikation om öppna data Naturvårdsverket Youtubekanal, spellista med våra filmer om öppna data.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.