KomMigration

Diarienummer 2015-06332
Koordinator FRONTIT AB
Bidrag från Vinnova 570 180 kronor
Projektets löptid december 2015 - maj 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har vidareutvecklat, förenklat och förbättrat sms-webapplikationen Cloudcom i syfte att underlätta för frivilligorganisationer att koordinera insatser och arrangemang som syftar till värdigare migration och att underlätta integration. Applikationen har blivit enklare och säkrare att administrera. Verktyget har därmed en mycket bredare användning och är mer funktionellt för att inbjuda till, motivera och koordinera frivilliginsatser till en rimlig kostnad än vad det var tidigare.

Resultat och förväntade effekter

Den förbättrade produkten har uppfyllt volontäranvändarnas förväntningar och behov utifrån de krav och önskemål som samlats in. Effekterna av förbättringarna har ännu inte varit möjliga att fullskaletesta i realtid bland annat pga av rådande gränskontroller.

Upplägg och genomförande

Arbetet genomfördes i två parallella spår. Dels ett agilt utvecklingsarbete baserat på Scrum där det genomfördes tre sprintar med efterföljande tester och produktanalyser. Dels intervjuer och workshops med nyanlända för att analysera och värdera kommunikationsbehovet under flykt och när man är nyanländ.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.