Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Kommersialisering av ett nytt behandlingssätt mot ett protein kritiskt för utvecklingen av autoimmuna sjukdomar

Diarienummer
Koordinator IMMUNSCAPE AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - april 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Syfte och mål

I detta projekt var vår avsikt att utveckla ett akademiskt projekt till ett kommersiellt livskraftigt läkemedelsprojekt. Projektet validerade en kemisk serie med submikromolär affinitet genom att utveckla en ny metod och identifierade en andra serie med en annan verkningsmekanism. Vidare kunde vi visa att båda serierna har goda egenskaper för att utvecklas till läkemedel och är patenterbara. Dessa föreningar kan nu användas i proof-of-concept studier för att validera målet in vivo.

Resultat och förväntade effekter

Det stödda projektet har påskyndat den vetenskapliga valideringen av ett nytt målprotein för behandling av autoimmuna sjukdomar som kommer att vara viktigt för att locka ytterligare finansiering. Inom ett år räknar vi med att ha en läkemedelskandidat med visad effekt i djurmodel. Dessa resultat kommer att vara viktiga i diskussionen med stora läkemedelsföretag för att säkerställa finansiering och fortsättning av projektet.

Upplägg och genomförande

Att kombinera in vivo och projektkunnande hos forskarna vid Karolinska Institutet med läkemedelsutvecklings kompetensen i Immunscape har visat sig fördelaktigt för projektet. Den nya metoden som utvecklats under projektet möjliggjorde validering av molekylernas inhibition av målproteinet. Vidare gav utvärdering och tillämpning av den nya verkningsmekanismen en ny attraktiv terapeutisk inriktning på projektet med möjlighet för snabbare etablering på marknaden.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 21 oktober 2017

Diarienummer 2017-04057

Statistik för sidan